Master Your Sleep & Be…

Master Your Sleep & Be More Alert When Awake

Świetny podcast o cyklach spania, debunking różnych mitów o niebieskim świetle i wiele innych od pana neurobiologa.

Sporo tematów już znałem, ale osobiście największym odkryciem było dla mnie, że najlepszym triggerem do pobudzenia się rano jest po prostu wyjście na 2 do 10 minut na zewnątrz, by do oka dostało się naturalne światło. Zawsze myślałem, że wystarczy jakiekolwiek światło, a okazuje się, że nawet patrzenie przez okno właściwie nie jest aż tak skuteczne.

#gruparatowaniapoziomu #sen #podcast #nauka