MicroBooNE (Micro Booster…

MicroBooNE (Micro Booster Neutrino Experiment) na tropie neutrina sterylnego. <- znalezisko z tłumaczeniem artykułu ze strony: https://cerncourier.com/a/microboone-homes-in-on-the-sterile-neutrino/

Liczba anomalii (np. takich), bądź umacniania się w kolejnych eksperymentach fizycznych istnienia tychże anomalii, staje się coraz większa. Mieliśmy w tym roku już bardzo ważną wiadomość z eksperymentu Mion g-2 o utrzymaniu się anomalii w momencie magnetycznym mionu, teraz zaś kolejną cegiełkę dorzuca eksperyment MicroBooNE, który zajmuje się poszukiwaniem sygnałów neutrina sterylnego – hipotetycznego czwartego zapachu neutrina, będącego również kandydatem na ciemną materię – i donosi, że anomalia z poprzednich eksperymentów utrzymuje się, gdyż wykluczono jedną z hipotez pochodzenia tych anomalnych sygnałów. Zainteresowanym więc polecam powyższą krótką lekturę, która jest tłumaczeniem artykułu z magazynu Cern Courier, dotyczącą neutrina sterylnego oraz jego poszukiwania w różnych eksperymentach ze stanem na październik 2021 r.

Miłego czytania. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#fizycznenowinkifakera -> nowinki fizyczne i nie tylko – do obserwowania lub czarnolistowania.( ͡° ͜ʖ ͡°)

#nauka #fizyka #gruparatowaniapoziomu #zainteresowania