[ANW] Wirujące czarne dziury…

[ANW] Wirujące czarne dziury R. Kerra – Osobliwość pierścieniowa – Egzosfera -Wszechświat negatywny

Wszyscy na Wykopie wiemy o niezwykłych właściwościach CD. Wiemy mniej więcej czym jest horyzont zdarzeń i osobliwość.
Ale mało kto zdaje sobie sprawę, że te pojęcia są właściwe dla nierotującej CD, tak zwanej CD Schwarzschilda.
Lecz zupełnie inne są dla wirującej czarnej dziury. O tym co ich wyróżnia i jakie mają osobliwe właściwość w niniejszym ANW

#swiatnauki #gruparatowaniapoziomu #liganauki #ligamozgow #nauka #astronomia #astrofizyka #fizyka #fizykakwantowa #kosmos #wszechswiat #czarnedziury #mikroreklama