Co, jeśli Wielki Wybuch nie…

Co, jeśli Wielki Wybuch nie był początkiem wszystkiego, a jego końcem..?

Taka teoria to już nie science fiction, a pełnoprawna idea naukowa. Teoria inflacji zakłada, że wielki wybuch był następstwem zjawiska, które stało się jego podłożem i przyczyną. Inflacja, to proces zapadania się przestrzeni do jednego punktu, który po osiągnięciu krytycznej gęstości eksplodował, wyrzucając w przestrzeń materię, z której powstały gwiazdy, planety i wszystkie inne obiekty w naszym wszechświecie, łącznie z nami.
Specjalnie pisze „w naszym”. Takich wielkich wybuchów bowiem, zgodnie z rozwinięciem powyższej teorii, jest nieskończenie wiele. Naszym największym problemem jest to, że nie potrafimy spojrzeć w przestrzeń dalej niż na 14 miliardów lat wstecz. W tym miejscu bowiem kończy się możliwość naszego postrzegania wszechświata i wyobrażamy sobie go, jako wielką, kulistą formę o sferze znajdującej się w tej właśnie odlegości.
Natomiast inflacja wcale nie musi się kończyć! Nie ma żadnych argumentów za tym, że przestrzeń nie może zapadać się w nieskończoność, co jakiś czas eksplodując w niektórych miejscach -zgodnie z zasada połowicznego rozpadu – kolejnymi Wielkimi Wybuchami, a w innych tworząc kolejne obszary inflacji.
Dzięki teorii inflacji zrobiliśmy kolejny krok naprzód w postrzeganiu przestrzeni wokół nas. Na początku całym światem było to, co człowiek widział w zasięgu wzroku. Potem to, co mogli opowiedzieć powracający z podróży wędrowcy. Potem światopogląd poszerzyli żeglarze. Następnie nastąpiła era odkryć kosmicznych. Kiedy po raz pierwszy spojrzeliśmy w niebo, uznaliśmy, ze istnieje tam świat, którego jestesmy częścią. Z początku centralną. Potem zaczęliśmy budować modele naszego układu słonecznego, który stał się z kolei częścią Galaktyki, Drogi Mlecznej, a teraz – Wszechświata. Który dla nas kończy się 14 miliardów lat temu. No właśnie, czy nie jesteśmy wciąż w miejscu, w którym znajdowaliśmy się w każdym z tych kolejnych kroków? Czy może gdzieś za tą barierą widzialnego Wszechświata czai się rzeczywistość, na którą nie jestesmy przygotowani?
#ciekawostki #astronomia #nauka #kosmos #gruparatowaniapoziomu