Dlaczego złoto jest złote?…

Dlaczego złoto jest złote? #fizyka #chemia
Wnioski z obserwacji przyrządu HSTOF: Heliosfera ma ogon i jest asymetryczna #astronomia #astrofizyka
#nauka #liganauki #gruparatowaniapoziomu