Hawking to był jednak…

Hawking to był jednak przegosc #religia #nauka