Imponująca próba…

Imponująca próba wykorzystania armii #madki do strollowania całej Polski. Trolling by proxy, żeby ludzie dłużej w kolejce do kasy w biedrze czekali.

#polska #patologiazewsi #rakcontent #nauka