Jak działają modele…

Jak działają modele klimatyczne?
Modele klimatyczne oparte są na prawach fizycznych, znanych z termodynamiki czy mechaniki płynów, takich jak prawo Stefana-Boltzmanna – wykorzystane do zbadania jaki wpływ na temperaturę Ziemi ma naturalny efekt cieplarniany, równanie Clausiusa-Clapeyrona (zależność między temperaturą powietrza a ciśnieniem pary wodnej) oraz równania Naviera-Stokesa, określające parametry gazów atmosferycznych i wody w oceanach.
Co to jest model klimatyczny? Jakie są jego dane wejściowe i wyjściowe? Kto tworzy modele klimatyczne? Czym są CMIP5 i CMIP6? W jaki sposób naukowcy sprawdzają poprawność modeli? Co to korekcja odchylenia? Jakie są obecnie główne ograniczenia w modelowaniu klimatu?
#mikroreklama #klimat #swiat #ciekawostki #nauka

Powered by WPeMatico