Kamica dotyka może rozwinąć…

Kamica dotyka może rozwinąć się nie tylko w pęcherzyku żółciowym, drogach moczowych czy śliniance, ale też w drogach łzowych. O kamykach przewodów łzowych i tym podobnych atrakcjach piszą patolodzy na klatce.
https://www.wykop.pl/link/4583751/lez-kamienie/
#nauka #medycyna #zdrowie #ciekawostki #liganauki #ligamozgow #mikroreklama