Naukowe podsumowanie całego…

Naukowe podsumowanie całego zamieszania wokół 1I/2017 U1 (Oumuamua)
#nauka #kosmos #astronomia #myrmekochoria