Niepojęta skuteczność…

Niepojęta skuteczność matematyki w naukach przyrodniczych, Eugene Wigner

Stosowność języka matematyki do formułowania praw fizyki jest cudownym darem, którego ani nie rozumiemy, ani nań nie zasługujemy. Powinniśmy być za niego wdzięczni i mieć nadzieję, że pozostanie on w mocy w przyszłych badaniach, oraz że rozszerzy się on, lepiej lub gorzej, dla naszej przyjemności a może też dla naszego zmieszania, na szerokie gałęzie wiedzy.

Znakomity artykuł z przełomu lat 50. i 60., oddający uczucia i pobudki dużej części fizyków teoretyków. Mnie też zawsze fakt, że cokolwiek można policzyć i to jako ogólne prawo, raz na zawsze, nie jednorazowo, ciągnął do fizyki bardziej niż jakiekolwiek doświadczenie. Doświadczenia to cienie, opis matematyczny to idee.

pokaż spoiler Łudzę się, że uda się sprowokować tu jakąś sensowną dyskusję na ten temat.

#fizyka #matematyka #filozofia #nauka