O matematycznym opisie…

O matematycznym opisie ewolucji Wszechświata, czyli o równaniach Friedmanna i metryce FLRW. Pisał jakiś 20-letni Turek, więc nawet studenci elektroniki powinni zrozumieć ( ͡° ͜ʖ ͡°)A Journey Into the Cosmos – The Friedmann EquationA Journey Into the Cosmos – FLRW Metric and The Friedmann Equation
#fizyka #nauka #kosmologia #wszechswiat #kosmos #ligamozgow

Powered by WPeMatico