Oczywiście że globalne…

Oczywiście że globalne ocieplenie wywołane przez człowieka to jest mit nad mitami, stworzony tylko po to aby wyciągnąć ogromną kasę od państw.

Oczywiście że religia stworzona przez człowieka to jest mit nad mitami, tylko po ty aby wyciągnąć ogromną kasę od państw.

Nie ma żadnych dowodów na to że to człowiek powoduje podwyższenie temperatury na kuli ziemskiej.

Nie ma żadnych dowodów na to że bóg istnieje.

#neuropa #bekazkatoli #heheszki #rakcontent #bekazprawakow #nauka