pch24.pl: Halloween –…

pch24.pl: Halloween – niebezpieczny festiwal brzydoty

Coraz częściej słyszy się z ust wielu egzorcystów że celebrowanie Halloween jest nie tylko afirmację zła i brzydoty ale w niektórych przypadkach kończy się wręcz opętaniem

#neuropa #bekazkatoli #nauka #tysiacurojenniezaleznychmediow #rakcontent #heheszki #bekazpodludzi