pch24.pl: z żalem pisze:…

pch24.pl: z żalem pisze:

Poświęcenie życia na modlitwę traktowane jest jako bezproduktywne
Ciekawe dlaczego, może dlatego że modlitwa nie działa?
W 2006r. teistyczna Fundacja Templetona, pokryła koszty (2,4 mln $) badań, które miały dowieść skuteczność modlitwy.

Samo badanie ładne: podwójnie zaślepione i zrandomizowane. Dotyczyło 1802 pacjentów poddanych operacji pomostowania aortalno-wieńcowego. Podzielono ich na 3 prawie równoliczne grupy. Osobom z pierwszej powiedziano, że może będą się za nie modlić. I się modlono. Osobom z drugiej powiedziano to samo: że może będą się za nie modlić. Za nie się nie modlono. Osobom z trzeciej powiedziano, że na pewno będą się za nie modlić. No i modlono się. Wszystkie modlitwy zawierały prośby do Boga o szybki i bezkomplikacyjny powrót do formy. Modlono się w trzech chrześcijańskich kościołach przez 14 dni, zaczynając od przedednia operacji.

Wyniki?

Ilość komplikacji pooperacyjnych w ciągu miesiąca od zabiegu w poszczególnych grupach:
– pierwsza: komplikacje u 52% pacjentów
– druga: komplikacje u 51% pacjentów
– trzecia: komplikacje u 59% pacjentów

Ilość zgonów i ciężkich komplikacji – porównywalna w każdej grupie.

Wnioski: modlitwa nie działa. Albowiem komplikacje w pierwszej i drugiej grupie były na tym samym poziomie. Grupy te miały identyczne oczekiwania co do otrzymania modlitwy (że może otrzymają), otrzymała tylko jedna z nich – a różnicy nie widać.

Tutaj całość, od @koroluk i jego słynnej orki https://www.wykop.pl/wpis/18058367/z-pewnym-niesmakiem-obserwuje-popularnosc-tagu-mik/
#neuropa #bekazkatoli #ciekawostki #nauka #naukowcywiary #tysiacurojenniezaleznychmediow #medycyna #rakcontent