Przenosimy się do…

Przenosimy się do starożytnego Rzymu aby zobaczyć jak wyglądała organizacja ustrojowa Imperium

Ostatnim panującym rzymskim królem był Tarkwiniusz Pyszny. Król popadł w konflikt z arystokracją – prawdopodobnie przyczyną owego konfliktu było zgwałcenie przez jego syna jednej z Rzymianek. W wyniku spisku Tarkwiniusz wraz z najbliższymi został wygnany.

Rosnąca w siłę militarną oraz nieustannie powiększająca swoje terytorium republika Rzymu wymagała dobrze zorganizowanego i sprawnie działającego ustroju. Republika rzymska łączyła w sobie elementy wszystkich znanych ówcześnie systemów ustrojowych: urzędnicy reprezentowali silną władzę monarszą, ustrój demokratyczny odzwierciedlony był w zgromadzeniach ludowych, senat natomiast nawiązywał do ustroju arystokratycznego – ustrój republikański opierał się wzajemnym współdziałaniu wszystkich instytucji ustrojowych. Elementy tego ustroju nie były ustabilizowane, zmieniały się łącznie ze wzajemnymi powiązaniami na skutek przeobrażeń społecznych i politycznych. W niniejszym artykule zaprezentuję organizację ustrojową Rzymu w okresie republiki (509p.n.e. – 27n.e.) omawiając urzędy republikańskie, rolę senatu i zgromadzeń ludowych.

Link do znaleziska – Organizacja ustrojowa republikańskiego Rzymu

Poniżej wołam osoby, które wyraziły chęć otrzymywania powiadomień o nowych wpisach.Jeśli ktoś chciałby dopisać się do listy, proszę o zostawienie plusa przy przeznaczonym do tego komentarzu pod niniejszym wpisem. Zachęcam również do obserwacji pierwszego tagu, którym opatrzone zostało linkowane znalezisko (tag autorski)

Dodatkowe Tagi: #qualitycontent #ciekawostkihistoryczne #rzym #zwyczaje #militaria #dyplomacja #europa #swiat #wojna #antycznyrzym #nauka #starozytnosc #starozytnyrzym