Przykry widok: Liczba…

Przykry widok: Liczba uniwersytetów ze światowego TOP 500 w krajach europejskich

Obserwuj #infog- codziennie ciekawa infografika (społeczeństwo, gospodarka, technologia)

#nauka #polska #europa #ciekawostki