Rzadko spotykany dobry esej o…

Rzadko spotykany dobry esej o podstawach mechaniki kwantowej i jej interpretowaniu. Autorem dobrze znany wszystkim, którzy próbowali się uczyć informatyki kwantowej, Michael Nielsen. Prostuje np. mit o superpozycji jako byciu w wielu stanach jednocześnie i wymyśla trafne określenie: schizofatyczna interpretacja mechaniki kwantowej ( ͡° ͜ʖ ͡°)

What does the quantum state mean?

Saying 0.6|0⟩+0.8|1⟩ is simultaneously 0 and 1 makes about as much sense as Lewis Carroll’s nonsense poem Jabberwocky:

’Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

I call the implied way of thinking the “word salad interpretation of quantum mechanics”.

#fizyka #nauka #ligamozgow #gruparatowaniapoziomu #mechanikakwantowa