Trzy grobowce Krakowskie:…

Trzy grobowce Krakowskie: Lecha, Wandy i Kraka.
Grobowiec pierwszego przywódcy Lecha został rozebrany przez katolicki zabór austriacki, nie wiadomo co zrobili oni z ciałem wielkiego władcy. W miejscu kopca natomiast wybudowano austriackie koszary.
Ojcem Lecha byl Pan i jest on pochowany na bliskim wschodzie. Lech na czas pogrzebu swojego ojca zamieszkał z armia w nowej miejscowości, dzisiejszym Wet Lechem (tj. Dom Lecha).

#slowianie #historia #slowianskapolska #ciekawostkihistoryczne #nauka #liganauki #religia #rodzimowierstwo #historiaslowian #wawel #babel #krakow #malopolska #wandalia #epokavilka #lehja #arianizm #aria #wiedzaprzyrodzona #warjagi #mitologiaslowianska #piramidy #starozytnosc #jasnastronamocy #historiapolski #polska