Twój mózg jest złożony ze…

Twój mózg jest złożony ze 100 miliardów mini-komputerów pracujących zespołoowo! Uczeni potwierdzają różnicę między mózgami ludzi i zwierząt.

Monitorowanie aktywności elektrycznej rozbudowanych sieci łączących ludzkie neurony ujawniło, że nasze komórki mózgowe są o wiele bardziej wyrafinowane niż u zwierząt. Badanie ujawniło kluczową różnicę strukturalną pomiędzy neuronami ludzkimi i mysimi. „Być może rożnice te pomogą wyjaśnić istotę wyjątkowych właściwości ludzkiego mózgu – naszą inteligencję i zdolność do abstrakcyjnego myślenia” – zastanawiają się badacze. Komórki z których jest zbudowany mózg (neurony) komunikują się wysyłając impulsy elektryczne na odległość w wyniku przebiegu tzw. potencjału czynnościowego: https://www.youtube.com/watch?v=fHRC8SlLcH0

Neurobiolodzy potrafią wykryć i zmierzyć aktywność tych komórek nerwowych, umieszczając w nich mikroskopijne elektrody. Większość takich badań przeprowadzono na neuronach gryzoni utrzymywanych przy życiu w specjalnym naczyniu, w którym komórki nerwowe mogą żyć przez kilka godzin in vitro. Mark Harnett z Massachusetts Institute of Technology w Cambridge chciał zobaczyć, jaka jest aktywność ludzkich neuronów w porównaniu z mysimi. W tym celu zbadał żywe komórki neuronowe pobrane przez chirurgów, którzy je usunęli z mózgów ludzi chorych na epilepsję. Zespół Harnetta użył cienkich elektrod, aby zarejestrować aktywność wewnątrz delikatnych gałęzi, zwanych dendrytami, na końcu pnia mózgu. Każdy neuron może mieć około 50 dendrytów, a każdy dendryt ma setki zakończeń zwanych synapsami, które są punktami łączącymi jedne neurony z drugimi. Umożliwia to komunikację między nimi. : https://www.youtube.com/watch?v=rWrnz-CiM7A

W porównaniu z myszami, dendryty ludzkich neuronów okazują się mieć mniej kanałów jonowych, które umożliwiają przebieg potencjału czynnościowego wzdłuż tej struktury. Chociaż może to zabrzmieć paradoksalnie, ale mniejsza liczba kanałów jonowych w ludzkich dendrytach może zapewnić większą moc obliczeniową każdej komórce mózgowej.

U myszy sygnał nerwowy biegnie jak szalony u człowieka wolniej, co pozwala tysiącom synaps, które łaczą rożne neurony, na bardziej gruntowną analizę sygnałów – na 'zastanowienie się’ co zrobić z tym dalej! „Synapsy kolektywnie szukają określonych wzorów danych wejściowych, aby wspólnie stworzyć konkretny sygnał” – mówi Harnett. Nikogo to nie powinno dziwić. Mysz żyje bardzo szybko, a reakcje tego gryzonia są w dużej mierze automatyczne/ instynktowne. Inaczej jest u człowieka. Oprócz reakcji instynktownych i odruchowych posiadamy jeszcze zdolność abstrakcyjnego myślenia, analizy moralnej itd., a do tego potrzebna jest zupełnie inna aktywność mózgowa niż u zwierząt.

Bardzo się cieszę, że neurobiolodzy dysponują coraz bardziej zaawansowanymi technikami badawczymi. W niedalekiej przeszłości praktycznie nie można było odróżnić neuronów ludzi i zwierząt. Później umożliwiały to porównania DNA czy białek. Następnie bardziej zaawansowane techniki, oparte na tomografii komputerowej i danych zebranych w komputerach umożliwiły odrożnianie typowo ludzkich mózgów od mózgów małp człekokształtnych i kopalnych – w tym od australopiteków. Pisałem o tym TUTAJ: https://bioslawek.wordpress.com/2018/05/15/wyrok-empirii-jest-jednoznaczny-kolejna-darwinowska-bajeczka-odchodzi-do-lamusa-teoria-inteligentnego-projektu-w-przyrodzie-oraz-antropologia-biblijna-znowu-zyskaly-na-rozwoju-prawdziwej-nauki/

Mam nadzieję, że uczeni idąc tym śladem niedługo dostarczą nam więcej dowodów na molekularne różnice między ludzkimi mózgami i zwierzęcymi. Że dokładniej przebadają mózgi małp człekokształtnych i porównają wyniki z uzyskanymi na podstawie badania mózgów ludzkich. Oczywiście nie spodziewam się, że uczeni w ten sposób odkryją tajemnicę ludzkiej świadomości, fenomenu sumienia, wolnej woli i wszystkich naszych zachowań niezgodnych z zasadą MF, ale z pewnością poszerzą naszą wiedzę o prawdziwie naukowe wnioski! O niezgodności ludzkich zachowań z darwinowską zasadą MF można poczytać TUTAJ: https://bioslawek.files.wordpress.com/2018/10/czy-czc582owiek-posiada-wolnc485-wolc499-e28093-argumenty-biblijne-i-naukowe.pdf

Źródło:

https://www.newscientist.com/article/2182987-your-brain-is-like-100-billion-mini-computers-all-working-together/?utm_medium=SOC&utm_source=Facebook#Echobox=1539875070

Zobacz też:

Komórka nerwowa.

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjMlP76rpHeAhVPtosKHdyKBzAQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fsound.eti.pg.gda.pl%2Fstudent%2Fpp%2FPotencjal_czynnosciowy.pdf&usg=AOvVaw0niDbXyCBT4dKLq_UdGRJ_

Dendryt jako aktywny gracz

https://kopalniawiedzy.pl/dendryt-potencjal-czynnosciowy-wyladowanie-Spencer-Smith,19098

„Naukowcy z USA i Wielkiej Brytanii wykazali, że dendryty nie są bierną częścią obwodów mózgowych, poprzestając na przekazywaniu danych od jednego neuronu do następnego, ale również przetwarzają informacje.

Nagle moc obliczeniowa mózgu okazała się o wiele większa niż pierwotnie zakładano – podkreśla dr Spencer Smith z Uniwersytetu Północnej Karoliny. Praca opublikowana w piśmie Nature pomoże lepiej zrozumieć zarówno funkcje obwodów mózgowych, jak i zaburzenia neurologiczne.

Indywidua chemiczne odpowiedzialne za wspieranie potencjałów czynnościowych występują nie tylko w aksonach, ale i w dendrytach. Wcześniejsze eksperymenty z tkanką mózgu z sekcji wykazały, że dendryty mogą je wykorzystać do generowania potencjałów, ale nie było wiadomo, czy potencjały dendrytyczne znajdują zastosowanie w normalnej aktywności mózgowej. Zespół Smitha wykazał, że tak i dendryty działają jak minikomputery, aktywnie przetwarzające sygnał wchodzący.

Zademonstrowanie tego wymagało jednak serii eksperymentów, kliku lat oraz współpracy międzykontynentalnej. Wszystko zaczęło się w laboratorium Michaela Häussera z Uniwersyteckiego College’u Londyńskiego, a zakończyło się, gdy Spencer i Ikuko Smithowie zastosowali elektrofizjologiczną technikę łatkową. Pozwala ona na mierzenie bardzo małych prądów jonowych przepływających przez pojedyncze kanały jonowe we fragmencie błony neuronu (naukowcy porównali to do podsłuchiwania). Wypełnioną roztworem fizjologicznym szklaną mikroelektrodę przymocowano do dendrytów w mysim mózgu. [….]”

#nauka #biologia #neurobiologia #mozg #ciekawostki #antropologia