Tym razem zabieram was do…

Tym razem zabieram was do początków Państwa Polskiego, czyli do bitwy pod Cedynią.

Ze względu na brak źródeł pisanych dotyczących początków Państwa Polan niemożliwym jest wskazanie przyczyn szybkiej ekspansji plemienia Polan na obszary otaczające ich rdzenną ziemię – Wielkopolskę. Większość zagadnień dotyczących wydarzeń sprzed Zjazdu Gnieźnieńskiego w 1000 roku historycy rozstrzygają na podstawie lakonicznych wzmianek zawartych w rocznikach (np. Hildesheimskich lub Kwedlinburskich) lub kronikach (Thietmar, Gall Anonim).

Link do znaleziska – Bitwa pod Cedynią. Analiza przyczyn, przebiegu i skutków

Poniżej wołam osoby, które wyraziły chęć otrzymywania powiadomień o nowych wpisach.Jeśli ktoś chciałby dopisać się do listy, proszę o zostawienie plusa przy przeznaczonym do tego komentarzu pod niniejszym wpisem. Zachęcam również do obserwacji pierwszego tagu, którym opatrzone zostało linkowane znalezisko (tag autorski)

Dodatkowe Tagi: #gruparatowaniapoziomu #qualitycontent #ciekawostkihistoryczne #geografia #wojsko #zwyczaje #polityka #niemcy #bogactwo #militaria #dyplomacja #finanse #nauka #sredniowiecze #bitwyswiata #polska