W CERN-ie odbył się 1st…

W CERN-ie odbył się 1st Workshop on High Energy Theory and Gender, poświęcony równości płci w nauce. Co ciekawe, 16 z 17 zaproszonych mówców to kobiety ( ͡° ͜ʖ ͡°) Ale pojawił się też Alessandro Strumia, prawdopodobnie jedyny uczestnik konferencji mający na koncie jakiekolwiek osiągnięcia, z następującym wykładem:

Experimental test of a new global discrete symmetry

po którym obecni niemal utonęli w wytworzonej przez nich pianie wściekłości. CERN wydał już komunikat, że usuwa wszelkie ślady po wystąpieniu Strumii xD

PS. many told me “don’t speak, it’s dangerous”. As a student, I wrote that weak-scale SUSY is not right, and I survived. Hope to see you again.

#nauka #fizyka #gender #cern