Wiecie, że Zakon Szpitalników…

Wiecie, że Zakon Szpitalników Najświętszej Marii Panny, założony w 1190 roku i sprowadzony na tereny obecnej Polski w okolicach roku 1226, już w 966 roku zaczął przemocą chrystianizować Polaków?

Powiecie, że spaldem z krawędzi płaskiej Ziemi na głowę, albo że Zięba dał mi szczepionkę z aluminium zamieniającą mnie w cyborga i zaraził mnie antynauką, a ja po prostu cytuję mądrości ateistycznego wykopka, który twierdzi, że chyba da mnie na #czarnolisto bo jestem niedouczony XD

Pamiętajcie drogie dzieci, antynaukowość to nie tylko spektakularne bzdury takie jak płaska ziemia, czy cyborgizacja niemowląt przez szczepienia.

To także codzienne małe i duże głupoty, które ludzie bardzo często powtarzają, mając przy tym bardzo wysokie mniemanie o swojej mądrości.

Kolega ze screena jeszcze napisał, że to władcy Rzeczypospolitej Obojga Narodów sprowadzili krzyżaków do Polski, choć Rzeczypospolita Obojga Narodów powstała ponad 300 lat po tym wydarzeniu, czyli wesoło sobie miesza daty i wydarzenia z połowy istnienia państwa polskiego, co nie przeszkadza mu pouczać innych z powodu „niewiedzy” gdy go chcą poprawić.

#rakcontent #heheszki #antynauka #pseudonauka #shitwykopsays #nauka #historia