Wykopiecie? :) Jakim królem…

Wykopiecie? 🙂

Jakim królem byłby Jan Zamoyski? – Był świetnym gospodarzem i utalentowanym wodzem. Mało brakowało, a Jan Zamoyski zasiadłby na polskim tronie. Plany te zniweczyła egzekucja Samuela Zborowskiego.

Na ilustracji Zamoyski odwiedza Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, obraz Karola Millera (domena publiczna).

#polska #historia #ciekawostkihistoryczne #gruparatowaniapoziomu #nauka #liganauki #mikroreklama