Wykopiecie? :) Mit Matki…

Wykopiecie? 🙂

Mit Matki Polki. Skąd się wziął i czy polskie kobiety zdołały się zeń wyzwolić? – W staropolskim społeczeństwie wartość kobiet oceniano na podstawie ich płodności i zdolności do wychowania dzieci. Przez wieki ideał ten ewoluował, ale Polki, strażniczki narodowej tradycji, swoje główne zadania wciąż wypełniały na łonie rodziny. Jak długo utrzymał się ten stan rzeczy?

#polska #nauka #historia #gruparatowaniapoziomu #liganauki #ciekawostkihistoryczne #mikroreklama