Zapomniałem jeszcze…

Zapomniałem jeszcze biologiczną rzecz na dzisiaj. Cały dokument o rozkładzie i ostatecznym przeznaczeniu każdego biologicznego organizmu. Nie dla wrażliwych w sumie.

#nauka #biologia #chemia #gruparatowaniapoziomu #myrmekochoria